Ochrana dat

Home Exchange Czech je systém, který zprostředkovává ubytování mezi svými registrovanými členy na bázi vzájemné výměny nemovitostí.

Ochrana osobních údajů

Společnost home43 je zprostředkovatelem výměny nemovitostí mezi registrovanými členy Home Exchange Czech. Je registrovaným správcem osobních dat při Úřadu pro ochranu osobních údajů pod identifikačním číslem 34010.  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Ochrana osobních údajů našich klientů je naší nejvyšší prioritou. Proto má každý zákazník svoji osobní stránku chráněnou heslem. Pomocí své osobní stránky může komunikovat s jinými členy klubu, aniž by odhalil své jméno, mailovou adresu či jiné identifikační údaje.  Jakmile zákazník najde potenciálního partnera k výměně, můžete mu odhalit své kontaktní údaje - ovšem i tehdy mu můžete sdělit pouze svoji mailovou adresu. Zaslání kontaktních údajů svým partnerům záleží zcela na zákazníkově vůli.

Osobní a kontaktní údaje členů nejsou veřejně uvedeny na webových stránkách Home Exchange Czech, ostatní členové klubu k nim rovněž nemají přístup. Naše společenost se zaručuje, že v žádném případě nebude osobní údaje svých zákazníků předávat, prodávat či jinak poskytovat třetí straně. Poskytnutím svých kontaktních údajů opravňuje zákazník naši společnost k tomu, aby jej pomocí těchto údajů kdykoli kontaktovala. Pokud si zákazník nepřeje být kontaktován naší společností nebo se kontaktní údaje změnily, musí nás o této skutečnosti informovat. Naše společnost může použít zákazníkovy kontaktní údaje (mail, telefon), a to v případě zasílání newsletteru, speciálních nabídek, informací o změnách ve fungování webových stránek, upozornění na vypršení členství atd. Naše společnost může rovněž použít kontaktní údaje zákazníků k provádění průzkumů. Demografické a profilové údaje používáme k vytvoření celkového obrázku o našich zákaznících. Tyto údaje můžeme používat k marketingovým účelům a rovněž nám pomáhají zlepšit naše služby. Zákazník může kdykoli odmítnout zasílání těchto zpráv či dotazníků, a to odesláním odhlašovacího mailu na naši adresu. Osobní a kontaktní údaje člena uchovává naše společnost pouze po dobu trvání jeho členství. Pokud člen své členství neobnoví či nereaguje na výzvu k obnovení členství, jsou všechna jeho osobní a kontaktní data vymazána z databáze.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti home43  jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Odpovědnost

Registrovaní členové Home Exchange Czech souhlasí, že jakákoli výměna či pronájem jejich nemovitosti prostřednictvím Home Echange Czech je výlučně záležitostí jejich a jejich výměnného partnera. Dále souhlasí, že společnost home43 ani jejich partneři nepřebírají žádnou zodpovědnost za způsob a realizaci výměny, neboť toto je zcela záležitostí člena Home Exchange Czech a jeho výměnného partnera.

Členové Home Exchange Czech se zavazují, že nebudou kontaktovat ostatní členy z jiného důvodu než je výměna nemovitostí. Kdokoli, kdo kontaktuje jiné členy Home Exchange Czech z jiného důvodu než za účelem výměny nemovitostí, bude okamžitě vyřazen z databáze a pokutován částkou ve výši 10.000,-Kč.

Členové Home Exchange Czech berou na vědomí, že provoz těchto webových stránek mohou převzít noví majitelé, popř. se může změnit právní forma home43. Zákazník souhlasí, že při těchto transakcích se převádí databáze zákaznických údajů do nového právního subjektu, popř. novým majitelům.

Webové stránky naší společnosti obsahují externí odkazy na partnerské webové stránky, popř. doporučují jiné, tématicky vhodné webové stránky. Naše společnost nepřebírá zodpovědnost za obsah těchto webových stránek a za jejich způsob užívání osobních údajů. Doporučujeme našich zákazníkům, aby se před používáním partnerských webových stránek informovali o jejich způsobu ochrany osobních údajů.

Menu

Databáze výměn

Napsali o nás

NovinkyPřihlášení

|
Přihlašovací jméno Heslo
| Zapomněli jste heslo? |